Уредихме американската посланичка с бежански статут в село Грънци

Подир толкова години начело на славното балканско село Грънци, Кмета си бе създал привичката щом...

Прочетете още