Отказахме да си дадем баницата на концесия

Човекът,  с много нежност и любов наречен от майка си Гад и получил по бащина линия...

Прочетете още